Podstawowymi cechami otoczenia konkurencyjnego jest zmienność, czyli ryzyko i niepewność, które rodzą sytuacje kryzysowe. Kryzysy zdarzają się we wszystkich branżach, na wszystkich rynkach i w każdym przedsiębiorstwie.

Utrata zaufania, nadszarpnięcie reputacji jest dużym wyzwaniem wizerunkowym dla każdego przedsiębiorstwa. Jak wskazują badania przeprowadzone wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jednymi z najistotniejszych źródeł sytuacji kryzysowej są: oskarżenie kluczowych pracowników przez organy ścigania, istotne pogorszenie wyników finansowych oraz działania restrukturyzacyjne i naprawcze.

Jak wiadomo reputacje buduje się latami, a można ją utracić w jeden dzień, w skutek jednego zdarzenia kryzysowego. Dlatego też efektywna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna (ang. PR) oraz relacje inwestorskie (ang. IR) mają nieocenione znaczenie dla ochrony wizerunku i reputacji. W sytuacjach kryzysowych, gdy wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu rodzi się i narasta ograniczenie zaufania, podejrzliwość i ciekawość interesariuszy rola komunikacji kryzysowej rośnie.

W takich sytuacjach ważne jest podjęcie skoordynowanych i transparentnych działań informacyjnych na płaszczyźnie PR i IR. Szczególnie dotyczy to spółek publicznych podlegających restrykcyjnym regulacjom w tym zakresie.

Nasza kancelaria oferuje profesjonalne i kompleksowe wsparcie w zakresie komunikacji kryzysowej, obejmujące komunikację wewnętrzną z pracownikami oraz komunikację zewnętrzną z wierzycielami, stroną społeczną i mediami, administracją publiczną. Ponadto, wspieramy zarządy i rady nadzorcze spółek w zakresie prowadzenia rozmów, negocjacji oraz sesji Q&A. Pomagamy w przygotowaniu: prezentacji, oświadczeń i komunikatów. Spółki publiczne wspieramy w obszarze relacji inwestorskich – raportów bieżących i okresowych, jak i IR best practice prezentacji wyników, telekonferencji, sesji Q&A.

Łącząc biznes z prawem pomagamy.