Sprawne i skuteczne przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego zależy od wielu czynników. Podkreślić należy dwa kluczowe czynniki.

Zarówno restrukturyzacja, jaki i upadłość to przede wszystkim procesy ekonomiczne, dla których instytucje prawne, jak i efektywny nadzór sądowy stanowią istotne wsparcie. Dlatego też w pierwszej kolejności kluczowy jest czas, czyli możliwie najwcześniejsze rozpoznanie sytuacji kryzysowej przez zainteresowane podmioty. Daje to większą elastyczność działania, doboru optymalnych narzędzi i instrumentów ekonomiczno-prawnych.

Ze względu na specyfikę obu postępowań najważniejszy jest dobór właściwych osób – licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych – które zapewnią sprawne przeprowadzenie postępowania, adekwatność kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz najwyższe standardy etyczne.

Kancelaria Rak daje rękojmię sprawnej i skutecznej realizacji postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych zapewniając najwyższe standardy biznesowe, prawne i etyczne.

Łącząc biznes z prawem pomagamy.