Ryzyko i niepewność nierozerwalnie towarzyszą stosunkom społeczno-gospodarczym każdego dnia. Naturą stosunków społeczno-gospodarczych jest wymiana, gdzie każda ze stron występuje w roli dłużnika i wierzyciela. Jak pokazuje rzeczywistość splot tych elementów nierzadko rodzi trudności odzyskania należnych wierzytelności.

Zabezpieczenie i egzekucja wierzytelności jest fundamentalną instytucją prawno-ekonomiczną gwarancji pewności i stabilności obrotu gospodarczego. Najskuteczniejszą metodą windykacji należności jest odpowiednie jej zabezpieczenie już w chwili powstawania. Jeśli tego zaniechano lub dokonano tego niedostatecznie, a porozumienie z dłużnikiem jest niemożliwe, koniecznym staje się uruchomienie procesu egzekucji sądowej.

Jak pokazuje praktyka największe problemy z odzyskaniem długu pojawiają się po orzeczeniu sądu na etapie egzekwowania wierzytelności. Na tym etapie postępowania kluczowe są dwa czynniki: po pierwsze czas, po drugie skoordynowane działanie i dobór optymalnych środków egzekucji.

Nasza kancelaria świadczy profesjonalne i kompleksowe wsparcie w zakresie egzekucji wierzytelności skierowane do:

Dłużników, przeciwko którym prowadzona jest egzekucja. Postępowanie egzekucyjne wymaga szybkich reakcji na działania organów egzekucyjnych i wierzycieli oraz wyboru optymalnych i dopuszczalnych metod zmierzających do ochrony słusznych praw dłużnika.

Wierzycieli, którym doradzamy w wyborze skutecznych środków egzekucji od tych podstawowych po złożoną egzekucję z dłużnych i udziałowych papierów wartościowych. Jako pełnomocnik wierzyciela prowadzimy całość spraw w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem sądowym.

Osób trzecich, których prawa zostały naruszone w toku postępowania egzekucyjnego, w tym przygotowanie skargi na czynności komornika lub powództwa przeciwegzekucyjnego.

Łącząc biznes z prawem pomagamy.