Szanowni Państwo, drodzy Klienci,

łączymy biznes z prawem to credo naszej kancelarii. Jesteśmy wyspecjalizowanym podmiotem świadczącym profesjonalne i kompleksowe usługi z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego oraz gospodarczego, jak i egzekucji wierzytelności.

Mając na uwadze przedmiot i zakres specjalizacji naszej kancelarii, do projektów powierzanych nam przez Państwa stosujemy pragmatyczne podejście biznesowe. Jako praktycy biznesu i prawa, z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem, wiemy że właśnie takie podejście jest szczególnie cenione i poszukiwane.

Rozumiejąc rynek i mechanizmy nim rządzące w pierwszej kolejności staramy się dobrze rozpoznać i zrozumieć Państwa sprawę oraz poznać oczekiwania. Indywidualne podejście do każdej sprawy pozwala nam dobrać i zaproponować optymalne instrumenty prawne – ekonomiczne. Udzielając porad i konsultacji przedstawimy praktyczne rozwiązania, alternatywne scenariusze, a także wskazujemy potencjalne ryzyka.

Zważywszy na cel postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz rozbieżność interesów stron, naszym zadaniem jest dostarczenie rozwiązań, które umożliwią porozumienie. Pogodzie interesów stron jest gwarancją skutecznego i sprawnego przeprowadzenia całego postępowania. Jego uczestnikom oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc na każdym etapie postępowania. Pomagamy także osobom fizycznym chcącym skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej.

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie życia ich biznesu. Począwszy od założenia spółki, poprzez jej bieżącą obsługę korporacyjną, rozwój i przekształcenia, aż po strategię wyjścia z inwestycji. Zarządzającym i kadrze menadżerskiej zapewniamy wsparcie w zakresie minimalizacji ryzyka za zobowiązania spółki. Wiemy co w stosunkach społeczno-gospodarczych oznacza dotrzymanie danego słowa – łac. pacta sunt servanda, szczególnie w odniesieniu do regulowania zobowiązań. Dlatego też pomagamy naszym Klientom w skutecznej egzekucji długów.

Oferując profesjonalne i kompleksowe wsparcie prawno-biznesowe, poprzez efektywną i partnerską współpracę chcemy budować długotrwałą więź biznesową z naszymi Klientami.

Jakub A. Rak

Jakub A. Rak

Partner Założyciel
Doradca Restrukturyzacyjny

Jakub A. Rak

Partner Założyciel
Doradca Restrukturyzacyjny

Założycielem naszej kancelarii jest licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, prawnik i ekonomista, manager z bogatym doświadczeniem zdobytym w środowisku międzynarodowym. Od 2006 roku związany z sektorem naftowym, petrochemicznym i energetycznym (ang. Oil&Gas, O&G) w największych spółkach publicznych w Europie Środowej: PKN ORLEN, Grupa LOTOS, Unipetrol. Zanim związał się z branżą O&G współpracował z instytucjami finansowymi i rynkiem kapitałowym, m.in. BZ WBK, Citibank. Ponadto realizował prywatne projekty inwestycyjne.

Posiada kompetencje i wieloletnie doświadczenie w obszarze planowania strategicznego, rozwoju i restrukturyzacji biznesu, transakcji fuzji i przejęć (ang. M&A), rynku kapitałowego oraz relacji inwestorskich i komunikacji kryzysowej. Uczestniczył w procesie tworzenia i wdrażania strategii największych grup kapitałowych w Europie Środkowej oraz procesach głębokiej restrukturyzacji spółek. Ponadto partycypował w licznych projektach M&A, optymalizacji i integracji aktywów, jak i projektach IPO (ang. Initial Public Offer).

Absolwent Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Absolwent prawa w EWSPA w Warszawie. Ponadto ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Ropy i Gazu oraz The George Washington University, School of Business w zakresie zarządzania międzynarodowymi projektami (PMI). Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Instytutu Allerhanda - Sekcja Prawa Upadłościowego, stypendysta Fundacji Lesława A. Pagi.