ŁĄCZĄC BIZNES Z PRAWEM POMAGAMY

Szanowni Państwo, jesteśmy wyspecjalizowaną kancelarią świadczącą profesjonalne i kompleksowe usługi z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego oraz gospodarczego, jak i egzekucji wierzytelności.

Swoją ofertę kierujemy do przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością chcących skorzystać z procedur restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Do wierzycieli chcących odzyskać należności w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Pomagamy także osobom fizycznym chcącym skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej.

Wspieramy Państwa na każdym etapie życia Waszego biznesu. Począwszy od założenia spółki, poprzez jej bieżącą obsługę korporacyjną, rozwój i przekształcenia, transakcje fuzji i przejęć (ang. M&A), aż po kapitałowe wyjście z inwestycji, sukcesję pokoleniową lub likwidację. Udzielając porad i konsultacji przedstawimy praktyczne rozwiązania, alternatywne scenariusze, a także wskazujemy potencjalne ryzyka.

Jako praktycy biznesu i prawa, z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem doskonale rozumiemy rynek i mechanizmy nim rządzące. Wiemy co w stosunkach społeczno-gospodarczych oznacza dotrzymanie danego słowałac. pacta sunt servanda, szczególnie w odniesieniu do regulowania zobowiązań. Dlatego też pomagamy naszym Klientom w skutecznej egzekucji wierzytelności.

Nie ma biznesu bez efektywniej i skutecznej komunikacji. W stosunkach społeczno-gospodarczych, na silnie konkurencyjnym rynku reputacja, zaufanie i wizerunek mają znaczenie. Dlatego też naszą ofertę uzupełnia profesjonalne wsparcie w zakresie komunikacji (ang. PR) i relacji inwestorskich (ang. IR) w sytuacjach kryzysowych.