Łączymy biznes z prawem to credo naszej kancelarii, to sposób w jaki podchodzimy do każdej sprawy, w której wspieramy naszych Klientów. Jako praktycy biznesu i prawa, z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowym środowisku wiemy, że właśnie takie podejście jest szczególnie poszukiwanie i cenione przez przedsiębiorców i menedżerów.

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie życia ich biznesu. Począwszy od założenia spółki, poprzez jej bieżącą obsługę korporacyjną, rozwój i przekształcenia, transakcje fuzji i przejęć (ang. M&A), aż po kapitałowe wyjście z inwestycji, sukcesję pokoleniową lub likwidację. Udzielając porad i konsultacji przedstawiamy praktyczne rozwiązania, alternatywne scenariusze, a także wskazujemy potencjalne ryzyka.

Doskonale rozumiemy rynek i mechanizmy nim rządzące, rozumiemy co dla przedsiębiorcy i bytu jego przedsiębiorstwa oznacza dotrzymywanie danego słowa – łac. pacta sunt servanda, szczególnie w odniesieniu do regulowania zobowiązań. Dlatego też pomagamy naszym Klientom w skutecznej egzekucji długów.

Pełnienie funkcji członka zarządu w spółce to nobilitacja i wyzwanie dla każdego menedżera. Funkcja ta wiąże się z dużą odpowiedzialnością cywilną i karną za niedopełnienie obowiązków, nienależyte wypełnianie obowiązków, czy też wypełnienie ich niezgodnie z obowiązującym prawem. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom oferujemy konsultacje w zakresie prawnej odpowiedzialności członków zarządu, jak i ochrony ich majątków prywatnych.

Nie ma biznesu bez efektywniej i skutecznej komunikacji. W stosunkach społeczno-gospodarczych, na silnie konkurencyjnym rynku reputacja, zaufanie i wizerunek mają znaczenie. Dlatego też naszą ofertę uzupełnia profesjonalne wsparcie w zakresie komunikacji (ang. PR) i relacji inwestorskich (ang. IR) w sytuacjach kryzysowych.

Cenimy sobie obustronne zaufanie. Poprzez efektywną i partnerską współpracę chcemy budować długotrwałą więź biznesową.

Łącząc biznes z prawem pomagamy.