Restrukturyzacja | Upadłość | Egzekucja

Łączymy biznes z prawem

Restrukturyzacja | Upadłość | Egzekucja

Łączymy biznes z prawem

Jakub A. Rak

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY KLIENCI,

łączymy biznes z prawem to credo naszej kancelarii, to sposób w jaki podchodzimy do każdej sprawy, w której wspieramy naszych Klientów. Jako praktycy biznesu i prawa, z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowym środowisku, wiemy że właśnie takie podejście jest szczególnie cenione i poszukiwanie.

Immanentną cechą rozwiniętej gospodarki rynkowej jest ryzyko i niepewność. Rodzi to szereg wyzwań, z którymi każdego dnia Państwo się spotykają. Naszym celem jest Państwu pomoc.

Jesteśmy wyspecjalizowaną kancelarią świadczącą profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz gospodarczego, jak i egzekucji wierzytelności.

Swoją ofertę kierujemy do przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością chcących skorzystać z procedur restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Do wierzycieli chcących odzyskać należności w ramach tych postępowań. Pomagamy także osobom fizycznym chcącym skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej. Poszukujemy narzędzi i instrumentów ekonomiczno-prawnych, które najlepiej chronią interesy naszych Klientów.

Decyzją sądu, w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, pełnimy funkcję organu prowadzącego: syndyka, zarządcy, nadzorcy. Dążymy do optymalnych rozwiązań starając się godzić rozbierze interesy stron postępowania.

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie życia ich biznesu. Począwszy od założenia spółki, poprzez jej bieżącą obsługę korporacyjną, rozwój i przekształcenia, transakcje fuzji i przejęć (ang. M&A), aż po kapitałowe wyjście z inwestycji, sukcesję pokoleniową lub likwidację. Udzielając porad i konsultacji przedstawimy praktyczne rozwiązania, alternatywne scenariusze, a także wskazujemy potencjalne ryzyka.

Jako praktycy biznesu i prawa doskonale rozumiemy rynek i mechanizmy nim rządzące. Wiemy co w stosunkach społeczno-gospodarczych oznacza dotrzymywać danego słowa – łac. pacta sunt servanda, szczególnie w odniesieniu do regulowania zobowiązań. Dlatego też pomagamy naszym Klientom w skutecznej egzekucji wierzytelności.

Bez efektywniej i skutecznej komunikacji nie ma biznesu. Na silnie konkurencyjnym rynku reputacja, zaufanie i wizerunek mają znaczenie. Dlatego też naszą ofertę uzupełnia profesjonalne wsparcie w zakresie komunikacji (ang. PR) i relacji inwestorskich (ang. IR) w sytuacjach kryzysowych.

Szanowni Państwo, drodzy Klienci, nasza kancelaria daje rękojmię profesjonalnej, sprawnej i skutecznej realizacji powierzonych nam spraw zapewniając najwyższe standardy biznesowe, prawne i etyczne.

Cenimy sobie obustronne zaufanie. Poprzez efektywną i partnerską współpracę chcemy budować długotrwałą więź biznesową z naszymi Klientami.